Gå til hovedindhold
Du er her:

Forberedelse før indflytning

Hjemmebesøg

Du tilbydes et hjemmebesøg fra plejecentret inden indflytning, hvor dine pårørende er meget velkomne til at deltage. På hjemmebesøget planlægger vi indflytningen ud fra dine ønsker og behov. Det betyder, at du gerne skal være tryg ved at vide, hvordan det skal foregå og hvem der tager imod dig. Plejecentret vil her meget gerne tale med dig om dine forventninger til livet i en plejebolig. Ved indflytningssamtalen deltager din kontaktperson, samt oftest enten afdelingsleder eller en sygeplejerske.

Indflytningssamtale

Inden for 14 dage efter din indflytning, vil personalet følge op på hvordan indflytningen er gået. I denne sammenhæng taler vi også med dig og evt. dine pårørende om dine forventninger til os og dine ønsker til hverdagen. Inden for de første 6 uger følger vi igen op på indflytningssamtalen for at høre, om du er tilfreds med dit liv på vores plejecenter og om der er brug for nogle justeringer af den tildelte pleje. Vi vil gennemgå nedenstående emner under indflytningssamtalen

Døgnrytmeplan

I samarbejde med dig og evt. pårørende vil sygeplejerske, ergoterapeut samt din kontaktperson udarbejde en døgnrytmeplan, så dine ønsker og behov i videst muligt omfang tilgodeses, og at du kan fortsætte med at gøre de ting, du selv kan.

Livshistorie

For at kunne yde den bedst mulige pleje, er det meget vigtigt for personalet at få viden om det liv, som du har levet hidtil. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvilke oplysninger du synes, er relevante for os

Aktivitet og træning

Der vil være fokus på dine daglige aktiviteter, og hvilke træningsmuligheder der vil være en mulighed for dig i hverdagen på plejecentret. Plejepersonalet vil støtte og vejlede dig og dine pårørende i, hvilke daglige praktiske opgaver du med fordel selv kan udføre, og hvad du som udgangspunkt skal have støtte til.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler, som du skal benytte efter indflytning i plejebolig, skal medbringes ved indflytningen, og betragtes som dit inventar. Du skal selv sørge for at flytte hjælpemidlerne. Opstår der behov for andre hjælpemidler eller problemer med eksisterende hjælpemidler efter indflytning, skal du henvende sig til terapeuterne på plejecentret. Hvis der opstår behov for bleer, skal plejecentrets kontinenssygeplejerske kontaktes

Medicindosering og opbevaring

Opbevaring og udlevering af medicin sker i henhold til aftale med din egen læge samt plejecentrets sygeplejersker. Får du dosispakket medicin på apoteket, fortsætter denne ordning på plejecentret. Hvis du ikke har nogen aftale om dosispakning af medicinen, foreslår vi, at en sådan aftale udarbejdes i samarbejde med din praktiserende læge. Sygeplejerskerne kan orientere dig mere om dette.

Når du flytter ind skal du medbringe medicin i doseringsæsker til to uger. Du kan købe doseringsæsker på nogle af plejecentrene, spørg personalet. Ønsker du selv at administrere din medicinen, kan du tale med sygeplejersken om det. Plejecentrene har indgået aftale med Lyngby Svane Apotek og Virum Apotek om levering af medicin, vi henstiller derfor til at du benytter dig af disse. Du skal selv betale direkte til apoteket for medicinen samt levering. Vi anbefaler derfor, at du får oprettet en aftale via Betalingsservice.

Sygepleje

Sygeplejersker og SOSU-assistenter yder sygepleje som f.eks. medicindosering, lægekontakt, sondeernæring, sårpleje, kateterpleje. Disse sygeplejersker vil lave en aftale med dig og evt. dine pårørende hvor der vurderes, hvad du har brug for. Sygeplejeartikler som bleer, stiklagener, forbindinger, katetre og kateterposer leveres gratis efter en individuel vurdering (jvf. Lov om social service § 97).

Har du husket

  • At søge boligstøtte
  • At ændre postadresse på diverse abonnementer
  • At informere os om du er medlem af Danmark
  • At søge tilskud til fodplejen