Gå til hovedindhold
Du er her:

Mine persondata

Læs om hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger

Sådan behandler kommunen dine personoplysninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som kommunen behandler. Her kan du læse om, hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får blandt andet også information om dine rettigheder, hvem kommunen videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over kommunens behandling af dine oplysninger.

Hvem skal jeg kontakte om hvad?

 • Spørgsmål til behandling af personoplysninger

  Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Se kontaktoplysningerne i den røde kontaktboks på siden.

 • Hvis du vil klage

  Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller indgive en klage til:

  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5. sal
  1300 København K

  dt@datatilsynet.dk

  33 19 32 00

 • Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som kommunens forvaltning foretager.

  Lyngby-Taarbæk Kommune

  Lyngby Torv 17
  2800 Kgs. Lyngby

  lyngby@ltk.dk

  45 97 30 00

   CVR: 11 71 53 11

Om behandlingen af dine personoplysninger

 • Formål og lovgrundlag

  Lyngby-Taarbæk Kommune behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, kommunen skal løse som kommunal myndighed. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter fx servicelovgivningen eller sundhedsloven. Det kan også være, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger, eller kommunen kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at kommunen skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen. 

  Den type af oplysninger, kommunen indhenter om dig, vil afhænge af formålet med den myndighedsopgave, kommunen skal løse. Kommunen indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse kommunens opgaver.

  Kommunens behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine oplysninger eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for kommunens myndighedsudøvelse.

  Det kan også være, at kommunen tidligere har indhentet samtykke fra dig, til brug for kommunens behandling af dine oplysninger.

  Det er EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra f samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a eller litra f, som danner lovgrundlag for kommunens indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger. 

  Hvis kommunen indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f eller forordningens art. 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelsesloven § 10.

 • Kommunens indsamling af dine personoplysninger

  Kommunen indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

  Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til kommunen, fx hvis du sender kommunen et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til kommunen, givet kommunen oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af kommunens selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.

  I andre tilfælde modtager kommunen oplysninger om dig fra andre. Du kan fx optræde som en såkaldt bisidder i en sag, hvis du er pårørende til den person, som sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser, som fx en nabotvist i en hegnssag.

  Kommunen kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. Fx kan kommunen indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, kommunen kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen indhenter om dig fra andre.

 • Hvem er modtagere af dine personlysninger

  I visse tilfælde videregiver kommunen dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

  I nogle tilfælde vil kommunen, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

  I nogle tilfælde anvender kommunen databehandlere, som hjælper kommunen med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger eller hvis kommunen indgår aftale med en advokatvirksomhed om bistand i en konkret sag.