Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn

Der føres tilsyn med plejecentret én gang årligt

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre m.fl. foretager Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år ét uanmeldt tilsynsbesøg på hvert af kommunens plejecentre. Tilsynet bliver gennemført af personale fra BDO Kommunernes Revision A/S og tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

Derudover foretager Sundhedsstyrelsen et uanmeldt tilsyn på plejecentrene. Tilsynet bliver gennemført af personale fra Embedslægerne i Hovedstaden.

Sundhedsstyrelsens tilsyn er rettet mod de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene og tager udgangspunkt i Sundhedslovens bestemmelser.

Tilsynsrapporter:

Her kan du se tidligere tilsynsrapporter lavet på plejecenter Baunehøj:

Planlagt tilsyn - februar 2020

Uanmeldt helbredstilsyn - Marts 2019

Alle tilsynsrapporter der er lavet for alle kommunens plejecentre kan findes på følgende link:

https://www.ltk.dk/borger/stoette-og-pleje/pleje/tilsyn-paa-plejecentrene