Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktivitet og frivillighed

Terapeuter på plejecentrene

Vi har tilknyttet faste ergo-og fysioterapeuter fra Trænings- og Rehabiliteringscentret, som kommer på alle kommunens plejecentre. I samarbejde med dig og personalet udarbejder terapeuten en træningsplan i forbindelse med din indflytning. Terapeuten vurderer hjælpemiddelbehov og sørger derudover for bestilling af disse. De varetager genoptræning af borgere, og har typisk et par holdaktiviteter hver uge med henblik på at borgerne får rørt sig.

Musikterapeuterne

Vi har også glæde af kommunens musikterapeuter. De har nogle enkelte individuelle musikterapi-forløb og enkelte små-grupper på plejecentret. Desuden vejleder de personalet i at bruge musikken som værktøj både i plejesituationer og som aktivitet. Derfor har vi musikvogne på afdelingerne, som både kan bruges hos den enkelte beboer og i fælles arealer. Musikterapeuterne kan også tilkaldes i den sidste tid mhp en fin og værdig afslutning på livet. Da vi kun har musikterapeuten ganske få timer om ugen, prioriterer sygeplejerskerne sammen med musikterapeuterne, hvem der kan tilbydes musikterapi.

Aktiviteter på plejecentret

Vi har mange slags aktiviteter. Der er de helt nære og dagligdags, hvor personalet forsøger at inddrage dig og øvrige beboere i dagligdags opgaver efter formåen. Der er daglige spontane gå-ture, spil i dagligstuen og musiklytning som eksempler. Der er de planlagte aktiviteter som stolegymnastik, busture, koncerter i caféen, erindringsdans, banko, markering af højtider og meget mere. Alle disse aktiviteter og arrangementer løftes af plejepersonale, aktivitetsmedarbejdere, terapeuter og frivillige. Du kan holde dig orienteret om aktiviteter og arrangementer både i vores husavis og på vores hjemmeside.

Frivillighed på plejecentret

Vi har stor glæde af at have frivillige tilknyttet plejecentret. Som frivillig bidrager man til at øge livskvaliteten for beboerne. Vi har f.eks. frivillige, som er besøgsven for en person eller kommer fast på en afdeling, vi har cykelpiloter, der sørger for at beboerne kan få en cykeltur i lokalområdet, vi har nogle, der går ture med beboerne, og nogle der hjælper til ved større arrangementer. Mulighederne er mange. Ønsker du at blive frivillig – eller kender nogle, der gør, så henvend dig venligst på telefon 22 22 68 13 eller pr mail: frivillig-hos-aeldre@ltk.dk