Gå til hovedindhold
Du er her:

Indflytning i plejebolig

Vilkår for lejemålet

Når du flytter ind i en plejebolig, gælder de samme regler for vedligehold af lejemålet som i alle andre lejeboliger. Det betyder blandt andet, at du selv, eventuelt sammen med dine pårørende, skal kontakte boligselskabet, hvis der opstår problemer omkring lejemålet. Det kan være vedrørende el, stoppede afløb, dryppende vandhaner og lignende. Du skal også selv stå for indretningen af din nye plejebolig, dvs. opsætning af lamper, installering af fjernsyn, telefon og internet samt montering af løse ledninger. Udgifter til kørsel i forbindelse med indflytning på plejecentret, skal du også selv afholde.

Sengetøj

Du skal selv medbringe puder, dyner og sengetæppe, som skal kunne vaskes i vaskemaskine. Medbring gerne 2 dyner, således at der er en ekstra dyne at skifte med. Sengelinned og håndklæder er inkluderet i servicepakken. Hvis du ønsker at bruge eget linned og egne håndklæder, skal du og dine pårørende selv sørge for, at det bliver vasket. Egne dyner og puder skal mærkes med bolignummer og navn. Mærkning udføres af dig selv eller dine pårørende. Du kan få mærkater hos os og låne en varmemaskine.

Boligens indretning

Det er vigtigt, at du indretter dig med egne kendte møbler og ting. Hvis du har haft en hyggekrog eller en bestemt yndlingsstol, er det en rigtig god idé at medbringe den.

Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø, skal du være opmærksom på nogle ting, når du indretter din bolig. Du får fx en ny seng, som har nogle hæve og sænke funktioner. Det er vigtigt at tænke på at boligen ikke skal have for mange tunge møbler, da der skal være plads til at bevæge sig rundt med hjælpemidler. Af samme årsag, fraråder vi også gulvtæpper. Personalet vejleder gerne om den mest hensigtsmæssige indretning af boligen. Alle boliger får udleveret et nødkald, som besvares af personalet.

Boligbetaling / Husleje

Du betaler husleje, varme og el til enten DAB, KAB eller Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomskontor. Du kan søge om boligstøtte ved kommunen. Betaling for Servicepakken opkræves en gang om måneden forud via Betalingsservice (PBS). Servicepakken betales fra og med indflytningsdagen. Tilmeldingen til PBS kan enten ske ved hjælp af din NemID på plejecentrets hjemmeside, eller via din bank.

Indboforsikring

Vi anbefaler, at du tegner/bevarer indboforsikringen, da indbo kun er dækket af kommunens forsikring, hvis der sker større skader, f.eks. vand- og brandskader.

Du skal selv bede dit forsikringsselskab om den særlige plejehjems forsikring, der dækker tyveri, selv om døren til boligen har stået åben. Du skal være opmærksom på, at særligt værdifuldt indbo ikke er omfattet af forsikringen.

Pension

Udbetaling af din pension fortsætter uændret efter indflytning i plejebolig, mens bistands- og plejetillæg bortfalder måneden efter indflytning. Du er berettiget til evt. personlige tillæg på lige vilkår med pensionister i eget hjem. Personlige tillæg kan efter ansøgning ydes til folke- og førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Hvis du har spørgsmål til din pensionsudbetaling, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Ved akutte ændringer i din økonomi, skal du kontakte kommunen på telefonnummer 45 97 30 00.