Gå til hovedindhold
Du er her:

Pårørende

I Lyngby-Taarbæk Kommune er vi meget optaget af, at du som pårørende ikke skal stå alene med dine udfordringer. Vi er her for at hjælpe dig og dit familiemedlem. Du har som pårørende mulighed for at kontakte kommunens pårørendevejleder mail: softh@ltk.dk mobil: 29 35 97 42. Her kan du som pårørende få råd og støtte til at mestre de nye hverdagsudfordringer samt få mere information omkring pårørendegrupper og aktiviteter for pårørende. Tag eventuelt kontakt til plejecentrets personale for mere information eller se på kommunens hjemmeside.

Du er som pårørende velkommen til hver en tid. Vi henstiller til, af etiske grunde, at pårørende og gæster ikke er i din bolig, når vi udfører plejeopgaver. Der kan være situationer, hvor vi af hensyn til øvrige beboere, vil bede jer om at opholde jer i boligen, i stedet for på fællesarealerne.

Pårørendesamarbejdet

For at have et tæt samarbejde mellem pårørende, personale og ledelse er der en række tilbud til dig som pårørende på de enkelte plejecentre. Hvis du er i tvivl om tid og sted, så spørg altid personalet

Gode råd til pårørende ved indflytning

 1. Deltag i indflytningssamtalen (mellem sygeplejerske, afdelingsleder og kontaktperson), som er jeres mulighed for at få talt om ønsker og forventninger til indflytningen og til de nye rutiner, måltider, aktiviteter mv. på plejecentret.
   
 2. Det er en god idé at tage indflytningen med ro, så det ikke bliver en stressende proces for den sygdomsramte, og dig som pårørende. Fx at man føler at man skal have styr på det hele fra starten. Det tager tid at skifte miljø og der er personale til at vejlede og guide jer hele tiden, når I har behov for det.
   
 3. Sortér ud i møbler og ting hvad kan komme med, hvad skal ikke med? At skille sig af med ejendele kan være en følsom proces, så prøv sammen med dit familiemedlem at nå frem til gode løsninger og kompromiser.
   
 4. Giv den nye lejlighed et personligt præg – blomster, puder og gardiner. Og husk at billeder og fotos i lejligheden samtidig kan være en god anledning til samtale mellem personalet og dit familiemedlem – også kaldet for ’livshistorie’. Ergoterapeuten kan være behjælpelig med en god placering af møbler og belysning samt behov for hjælpemidler.
   
 5. Et plejecenter er et nyt hjem, med mange nye mennesker at forholde sig til. Derfor skal I regne med, at det kan tage tid at vænne sig til alt det nye, hvilket er meget individuelt.
   
 6. Det kan være en stor glæde og støtte at tale med andre pårørende, så tag endelig kontakt til andre pårørende. Kommunens pårørendevejleder kan hjælpe dig med kontakt.

Tilbud til pårørende

Forskellige tilbud til dig som pårørende

Tilbud

Formål

Note

Inspirationsforum for
pårørende – på
plejecentrene.

Inspiration til det gode
ældre liv på plejecentrene.
lenwh@ltk.dk, 30 17 17 60

Kontakt Lene Wedele, hvis
du ønsker at deltage i
gruppen.

Temamøder på plejecentret omkring blandt
andet personcentreret
omsorg, sorg og tab og
andre relevante temaer.

Oplæg og vidensdeling
omkring forskellige
temaer.

e opslag på plejecentret
eller kontakt ledelsen.

Pårørendevejleder

Vejledning, støtte og
rådgivning til pårørende
individuelt og i grupper.

Kontakt Sofie Frank
Thorup for nærmere
information softh@ltk.dk,
29 35 97 42

Åben dør hos plejecenterlederne 1. gang månedligt.

Øge muligheden for dialog
mellem ledelse, beboere
og pårørende.

Se opslag på plejecentret
eller kontakt ledelsen.

Husmøder afdelingsvis 2
gange månedligt.

En gruppe af personale,
pårørende og beboere er i
dialog, planlægger og
arrangerer årstidsarrangementer på afdelingen samt
støtter op om generelle
tiltag på afdelingen.

Spørg personalet.

Pårørendeaften
(Seniorfestivalen).

At alle pårørende til
kronisk syge borgere har
mulighed for at mødes og
få faglige oplæg.

Se Seniorfestivalens
program.

Følgegruppe af pårørende.

Input og refleksioner til
det fortsatte arbejde på
demensområdet.
Deltagelse i konferencer
vedrørende pårørende
samarbejdet i LyngbyTaarbæk Kommune.

Løbende efter aktuelle
behov.