Gå til hovedindhold
Du er her:

Et aktivt liv på Baunehøj

Plejecenter Baunehøj ønsker for alle beboerne et aktivt og trygt liv – hvor individuelle og fælles aktiviteter er en del af hverdagen.

Vi tager afsæt i den enkeltes ønsker og ressourcer og hos os er det kun fantasien, som sætter grænser for de gode stjernestunder.

Plejecenter Baunehøj tilbyder aktiviteter målrettet beboerne, deres pårørende og borgere fra lokalområdet. I vores Aktivitetscenter og café kommer primært visiterede hjemmeboende borgere og andre borgere fra lokalområdet.

Vi samarbejder med frivillige og frivillige foreninger om forskellige aktiviteter. Se mere under Frivillig på Baunehøj.

Aktiviteter i hverdagen

Et aktivt hverdagsliv er med til at sikre livskvaliteten. Det kan være at deltage i dagligdags gøremål, at deltage i en fast ugentlig bevægelsesaktivitet eller at komme på udflugt. Vi har fokus på, at der er aktiviteter af både fysisk, kognitiv og social karakter. Aktiviteterne udføres af fysio- og ergoterapeuter, aktivitets- og frivillighedsterapeuter, af plejepersonale og af frivillige.

Her kan du se eksempler på vores aktiviteter:

  • Banko
  • Gymnastik
  • Fællessang
  • Ture med Baunehøjs busser
  • Gå- og cykelture
  • Gudstjeneste

Aktivitetsteam

Vi har et aktivitetsteam, der jævnligt mødes og koordinerer aktiviteter.

Formålet med møderne, er at skabe overblik over kommende aktiviteter, herunder planlægning og opgavefordeling samt sikre, at der er aktivitetstilbud med forskellige formål.

Vi modtager gerne forslag til nye aktiviteter – skriv til vores hovedmailadresse: baune@ltk.dk

Aktiviteter i løbet af året

Vi har en række traditioner og særlige begivenheder i løbet af året, der fejres og markeres på Baunehøj. 

Vi har aktiviteter for mindre grupper på de enkelte afdelinger og fælles arrangementer i Baunehøjs café. Så vidt det er muligt, tilbyder vi også én-til-én aktiviteter til de beboere, der har behov for det, for eksempel ved samvær i beboerens lejlighed eller en gåtur.

På opslagstavlerne i afdelingernes fælles spise- og dagligstuer, hænger en oversigt over månedens aktiviteter. På opslagstavlerne vil der også være særskilte opslag på enkeltstående aktiviteter eller fælles arrangementer i caféen.

Baunehøjs café er omdrejningspunkt for en række arrangementer, som både er åbne for Baunehøjs beboere og borgere fra lokalområdet. Der er forskellige arrangementer i løbet af måneden som f.eks. musikalske arrangementer, gudstjenester med mere. 

Du kan se de kommende arrangementer hér.