Gå til hovedindhold
Nyhed

Ophævelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at ophæve besøgsforbuddet på plejecenteret med øjeblikkelig virkning. 
Besøg skal dog fortsat gennemføres på forsvarlig vis efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læser mere i artiklen
 

Ophævelse af påbud

Klik her for at se pdf'en med Styrelsen for Patientsikkerheds brev

Uddrag:

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 3. marts 2021 afgørelse om at påbyde
kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til Baunehøj Plejecenter, da det
var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. jf. epidemiloven § 29, stk. 1.

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på Baunehøj Plejecenter i sædvanligt omfang.
Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at det af centerchef Tina Mørk og Plejecenterleder Charlotte Mathiesen den 9. marts 2021
er oplyst, at 90 % af beboerne på Baunehøj Plejecenter er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være indtrådt. Endvidere er der lagt vægt på at det er oplyst, at der ikke er konstateret nye tilfælde af smitte siden den 2. marts 2021, hvorefter der den 4. marts 2021 er gennemført testrul af beboere samt personale uden at der er fundet nye smittetilfælde.

Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde

 • Indendørs besøg gennemføres som udgangspunkt i borgers bolig.
 • Besøg kan også foregå ved besøgsstationerne – aftales i afdelingerne.
 • Besøg på indendørs fællesarealer kan kun ske ved aftale med plejecenterets ledelse.
 • Besøgende skal respektere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte:
  • Vaske hænder med vand og sæbe eller af spritte hænder ved ankomst og efter besøget.
  • Så vidt muligt holde 2 meters afstand mellem jer og jeres pårørende ud fra et forsigtighedsprincip.
  • Det betyder, at fysisk kontakt bør undgås, men hvis det ikke er muligt, bør I gøre det kortvarigt og
  • udføre håndhygiejne efter kontakten, både hos jer selv og jeres pårørende
  • I skal bære mundbind/visir ved besøg i bolig/besøgsrum.
  • Undgå at røre ved for mange overflader under besøget med henblik på at mindske kontaktflader
  • Luft ud under og efter besøget.
  • Det understreges at der skal bæres mundbind/visir på alle fællesområder (lovkrav)