Gå til hovedindhold
Nyhed

Ophævelse af besøgspåbud på Plejecenter Baunehøj

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu ophævet påbuddet, og Plejecenter Baunehøj er nu omfattet af det generelle påbud

Vi får nu lempet vores besøgspåbud af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det betyder i praksis at fra at der kun var mulighed for at have én udvalgt pårørende til at

komme og besøge i borgers egen bolig, lempes restriktionerne nu fordi plejecentret har testet

negativt to på hinanden følgende gange.

Derfor er modellen for besøgende nu som følger:

Som borger må man have 3 faste nære pårørende udvalgt til at besøge.

2. faste besøgende i boligen.

1. fast ved de allerede indrettede besøgsstationer.

Man skal være opmærksom på at det skal være de samme to som besøger i boligen, og den 3. faste

besøgende, der er ved besøgsstationen.

De tre udvalgte besøgende kan IKKE bytte plads, så man den ene uge besøger i boligen, og den

anden uge besøger ved besøgsstationen.

Husk at du som pårørende skal bære maske/visir på hele plejecentret.

Du kan læse hele Styrelsen for Patientsikkerheds ophævelse af påbuddet her