Gå til hovedindhold
Nyhed

Mulighed for særlige træningsaktiviteter på plejecenteret

Særlig indsats skal løfte beboernes fysiske og mentale sundhed efter lang periode med inaktivitet på grund af COVID-19

Fysioterapi og Ergoterapi med ældre på plejecenter
Fysioterapi og Ergoterapi med ældre på plejecenter

Vi vil forbedre den fysiske og mentale sundhed for de ældre

Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, at der iværksættes mulighed for ekstra træningsaktiviteter ved fysio- og ergoterapeuter til beboerne på kommunens plejecentre.

Personalet på kommunens plejecentre har gjort en kæmpe indsats for at skabe en god og tryg hverdag for beboerne under forårets og sommerens nedlukning grundet Corona-situationen. Alligevel har beboerne gennem en lang periode måttet lide afsavn, fordi de ikke eller i meget begrænset omfang har kunnet få besøg fra pårørende og frivillige, ligesom de ikke har kunnet få deres sædvanlige tilbud om aktiviteter og træning.

Den lange periode med inaktivitet har betydet, at mange beboere både har mistet fysisk styrke, lidt mentalt og tabt livsmod. Det vil udvalget gerne forsøge at råde bod på og med en særlig indsats være med til at skabe glæde og livskvalitet og forbedre den fysiske og mentale sundhed for de ældre.

Frem til sommeren 2021 er der opnormeret på terapeutsiden, så der er en fysioterapeut og en ergoterapeut tilknyttet hvert plejecenter. De vil tilbyde de borgere, som også boede her i juli 2020, fysiske tests og stille spørgsmål, der afdækker beboerens mentale trivsel. Efterfølgende vil de tale med beboeren om, hvilke aktiviteter, der kan sættes i værk for at øge den fysiske og mentale funktionsevne hos beboeren. Det kan både være individuelle - og holdaktiviteter varetaget af fysio- eller ergoterapeut, men det kan også være hverdagsaktiviteter i samarbejde med plejepersonalet og rent sociale aktiviteter, som gåture, cykelture mm bl.a. varetaget af frivillige og beboerens pårørende. Selve genoptræningsindsatsen ved fysio- eller ergoterapeut varer op til 16 uger.

I takt med at genoptræningsforløbene afsluttes bliver der plads til at igangsætte træningsaktiviteter, hvor alle der ønsker det, kan deltage.